EUROCIVIS

Red CAT-AB

Premissa

L’obertura de nous mercats comercials ha estat sempre més relacionada amb el desenvolupament i amb la innovació que amb d’altres sectors de la societat com el cultural i el social que fins fa poc es consideraven independents del creixement econòmic del territori.

L’oferta creixent de sistemes i connexions per a la mobilitat humana ha permès l’obertura de nous fronts d’intercanvi i de coneixença recíproca entre els pobles, cosa que ha permès en molts casos superar els límits i les constriccions de la comunicació i la comercialització de masses, molt sovint dictades per les regles de l’economia de mercats que per les pròpies expectatives reals de les persones.

La finalitat del projecte “CAT-AB, pont de col·laboració entre Catalunya i l’Abruzzo”  es pot resumir en la creació de les accions necessàries per a la col·laboració entre ambdós territoris. Catalunya i l’Abruzzo presenten aspectes diferents però al mateix temps complementaris, com la morfologia del territori que uneix mar i muntanya, la rica i fidel tradició alimentària, un important patrimoni artístic i cultural, la proximitat a ciutats cosmopolites com Barcelona i Roma, la gran xarxa de petites i mitjanes empreses, entre d’altres. Així doncs, similitud i complementarietat són els termes que millor representen l’activitat proposada en el projecte, tot per tal de facilitar i recolzar l’intercanvi de coneixements, competències i bones pràctiques per a afavorir projectes conjunts en l’àmbit social, econòmic i cultural.

Les finalitats del projecte CAT-AB es resumeixen en les següents:

 

  • Promoure el desenvolupament turístic i cultural de les dues regions
  • Promoure el coneixement sobre els sistemes de desenvolupament local
  • Recolzar l'intercanvi i les bones pràctiques

 

Què és RED-CAT-AB?

 

El món gira entorn a la comunicació continua de les persones. Un producte fabricat a la Xina travessa el món en qüestió d’hores fins arribar a una botiga del nostre barri.

 

És així com, l’oferta creixent de sistemes i connexions per a la mobilitat humana i comercial ha permès l’obertura de nous fronts d’intercanvi i de coneixença recíproca entre els pobles, cosa que ha permès en molts casos superar els límits i les constriccions de la comunicació i la comercialització de masses, molt sovint dictades més per les regles de l’economia de mercats que per les pròpies expectatives reals de les persones.

 

L’obertura de nous contactes però, ha estat sempre més relacionada amb el desenvolupament i amb la innovació que amb d’altres sectors de la societat, com el cultural i el social, que fins fa poc es consideraven independents del creixement econòmic del territori.

 

La finalitat del projecte CAT-AB, pont de col·laboració entre Catalunya i l’Abruzzo es pot resumir en la creació de les accions necessàries per a la col·laboració entre ambdós territoris. Catalunya i l’Abruzzo presenten aspectes diferents però al mateix temps complementaris.

 

Així doncs, similitud i complementarietat són els termes que millor representen l’activitat proposada en el projecte, tot per tal de facilitar i recolzar l’intercanvi de coneixements, competències i bones pràctiques per a afavorir projectes conjunts en l’àmbit social, econòmic i cultural. 

 

REDES

 

 

 

à promoure el desenvolupament turístic i cultural

à promoure els sistemes de desenvolupament local

à recolzar l’intercanvi de bones pràctiques.

à creació de xarxes de col·laboració per a projectes europeus.

Qui forma la RED CAT-AB?

Formar part de la RED-GIAB és una gran oportunitat econòmica i social. Els nostres socis entren a formar part d’una amplia xarxa en vies d’expansió, podent així establir relacions bilaterals i multilaterals amb les diferents entitats, administracions i empreses de l’Abruzzo i de Catalunya.

 

i un cop dins, t’ informarem de totes les activitats i podràs decidir si prefereixes treballar com a Soci o com a Beneficiari.


Però que diferencia a un Soci i a un Beneficiari

Molt senzill, els beneficiaris són aquells que accedeixen a la RED-CAT-AB per treballar en un projecte concret, d’altre banda, els socis a més a més tenen la capacitat de proposar i modificar projectes, que Eurocivis és comprometrà a portar a terme, establint els ponts necessaris per assolir la seva finalitat.